Tanikala

May marahang tanikalang mistula ay bumubulong

Sa paglingo’y may kalakip na daluyong.

Sa minsang pagdapa, sa kahinaang ininda

Talas ng dila mula sa purol ng iilang mata.

Marahil ay ganoon na nga,

Sa paglingo’y mangingiti ka

Ngunit kubli nito,

Sa iyong bawat pag-ngiti mapapaisip ka

Ang alaala,

Kahit gaano pa man kaganda,

Ay mananatiling alaala na lamang.

***

#nationalpoetryday

Advertisements